×

കാട്ടൽ റേഡിയോ വളരെ സിമ്പിൾ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് റേഡിയോ സെർവറിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന   പരിപാടികൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കേൾക്കാൻ സാധിക്കും.കൂടാതെ kattalradio.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും പരിപാടികൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും 


ഡൌൺലോഡ് ആപ്പ് 

ഡൌൺലോഡ്


  • Client
    സാരംഗ് മീഡിയ
  • Budget
    2999 രൂപ
  • Duration
    2 ദിവസം