ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

അഖിൽ അശോകൻ
സിറ്റി ന്യൂസ് പോർട്ടൽ

ഞാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പോർട്ടൽ അപ്ലിക്കേഷൻ പാക്കേജ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്‌തതു മറ്റുള്ള കമ്പനികൾ 10,000 രൂപ വരെ ചോദിച്ച ന്യൂസ് പോർട്ടൽ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് വെറും 2,999 രൂപക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചത് ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് എനിക്ക്