ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

അരുൺ മോഹൻ
ശാലേം ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രീസ്

ഇത്രയും വിലക്കുറവിൽ മികച്ച നിലവാരമുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുത് നൽകുന്നവർ ഉണ്ടന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നീട് അവരുടെ ഒരു സേവനം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ വിശ്വാസം ആയി നന്ദി .