ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

ഈ കോമേഴ്‌സ് വെബ്സൈറ്റ്

3,999.00

നിങ്ങളുടെ പാക്കേജിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു?

  • പരിതിയില്ലാതെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം
  • ഇന്ത്യൻ പയ്മെന്റ്റ്
  • ഫ്രീ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • പരിതിയില്ലാത്ത സ്റ്റോറേജ്
  • COM ഡൊമൈൻ നെയിം
  • വൂ കോമേഴ്‌സ് റെഡി
  • ഫ്രീ ഗ്രാഫിക്സ്
  • 10 ഡെമോ പ്രോഡക്റ്റ്
  • 5 ദിവസം കൊണ്ട് റെഡി
  • പ്രീമിയം തീം
Clear
SKU: N/A Category: Tags: , ,

Description

ഈ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ സ്വാന്തമാക്കുന്നു.ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഓൺലൈനായി വിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. തുണിത്തരങ്ങൾ,ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ,പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ,എന്നുവേണ്ട എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഉപഭാക്താവിന്‌ എല്ലാത്തരം പയ്മെന്റ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

Additional information

തീം സെലക്ട് ചെയ്യാം

വൂ പ്രസ് ഈ കോമേഴ്‌സ്, റിവോ ഈ കോമേഴ്‌സ്, ഹോട്ടൽ മാസ്റ്റർ ബുക്കിംഗ്, ഗോൺ ഈ കോമേഴ്‌സ്, ഫയർസി ഈ കോമേഴ്‌സ്, സുഷി ഷെഫ് റെസ്റ്ററെന്റ്, പുക്ക ഈ കോമേഴ്‌സ്, സിറട്ടോ ഈ കോമേഴ്‌സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഈ കോമേഴ്‌സ് വെബ്സൈറ്റ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *