ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട്ട പാക്കേജ് ഇപ്പോൾത്തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക

എല്ലാ പാക്കേജ് ഉം ഒരു വർഷ കാലാവധി ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കുന്നു

ബേസിക്

Rs999രൂപ
HTML വെബ്സൈറ്റ്
 • .Online ഡൊമൈൻ
 • 1GB സ്റ്റോറേജ്
 • സി പാനൽ
 • 5GB ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്
 • ഫ്രീ ഗ്രാഫിക്സ്
 • 1 ദിവസം കൊണ്ട് റെഡി
പാക്കേജ് വാങ്ങാം

സിൽവർ

Rs2999രൂപ
വേർഡ്പ്രസ്സ് സൈറ്റ്
 • .In ഡൊമൈൻ
 • പരിതിയില്ലാത്ത സ്റ്റോറേജ്
 • സി പാനൽ
 • ഈ കോമേഴ്‌സ് റെഡി
 • ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി
 • 3 ദിവസം കൊണ്ട് റെഡി
പാക്കേജ് വാങ്ങാം

കോംബോ

Rs4499രൂപ
വെബ്സൈറ്റ്+അപ്പ്  
 • .Com ഡൊമൈൻ
 • പരിതിയില്ലാത്ത സ്റ്റോറേജ്
 • ഈ കോമേഴ്‌സ് റെഡി
 • ഇന്ത്യൻ പയ്മെന്റ്റ്
 • ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ്
 • പ്ലെയ്സ്റ്റർ പബ്ലിഷ്
പാക്കേജ് വാങ്ങാം

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

1. പാക്കേജിൽ എന്തല്ലാം ലഭ്യമാണ്?

ഡൊമൈൻ നെയിം ,ഹോസ്റ്റിങ് ,സിമ്പിൾ ലോഗോ,ഗ്രാഫിക്സ് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരു പാക്കേജ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

3. വാർഷിക വരിസംഖ്യ ഉണ്ടോ?

ഡൊമൈൻ നെയിം , ഹോസ്റ്റിങ് എന്നിവക്ക് അതാത് കമ്പനികൾക്ക് വർഷത്തിൽ 2000 രൂപയിൽ താഴെയായി വാർഷിക സംഖ്യ അടെക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം വെബ്സൈറ്റ് നക്ഷ്ട്ടപ്പെടാൻ ഇടയാകും .

5. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?

വൂകോമേഴ്‌സ് അഡ്മിൻ പാനൽ വഴി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനും പഴയത് നീക്കം ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

2. അഡ്മിൻ പാനൽ ലഭ്യമാണോ?

വേർഡ്പ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മാണം ആയതിനാൽ വേർഡ്പ്രസ്സ് അഡ്മിൻ പാനൽ വഴി ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിന് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് .

4. ഓൺലൈൻ പയ്മെന്റ്റ് ലഭ്യമാണോ?

തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ,ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്,നെറ്റ്ബാങ്കിങ് യൂ.പി. ഐ എന്നി സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ് .

6. ഡിസൈൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

തീർച്ചയായും സാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഹോം പേജിൽ നിന്നും ഡെമോ സെലക്ട് ചെയ്യുത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക.

ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം?
admin@xool.in
ഫോൺ വിളിക്കാം
+91 9020030068
ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്
Mon – Fri: 10:00am to 6:00pm