ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

റെസ്റ്ററെന്റ് ഡെമോ .

സുഷി ഷെഫ് ഡെമോ

സുഷി ഷെഫ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ .

സുഷി  ഷെഫ് റെസ്റ്ററെന്റ്, കാറ്ററിങ് , ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി എന്നിവക്ക് അനുയോജ്യമായ തീം ആണ് സുഷി ഷെഫ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു .

ഇതൊരു മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം ആണ് ഡെമോ കണ്ടു ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയം സുഷി ഷെഫ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക  .

ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം

സുഷി ഷെഫ് ഡെമോ