ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

ന്യൂസ് പോർട്ടൽ ഡെമോ.

ജന്നാഹ് ന്യൂസ് പോർട്ടൽ ഡെമോ

ജന്നാഹ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ .

ജന്നാഹ് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസ് പോർട്ടൽ തയാറാക്കാനും അനുയോജ്യമായ തീം ആണ് ജന്നാഹ് പ്രൊഫഷണൽ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ, ന്യൂസ് പോർട്ടൽ എന്നിവ തയാറാക്കാൻ ജന്നാഹ് തീമിനു സാധിക്കും .

ഒരു മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് തീം ആയതിനാൽ ജന്നാഹ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമാക്കുന്നു. ഡെമോ കണ്ടു ജന്നാഹ് തീം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജന്നാഹ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക .

ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം

ജന്നാഹ് ഡെമോ