ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

ഈ കോമേഴ്‌സ് ഡെമോ .

ഫയർസി ഡെമോ

ഫയർസി വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ .

ഫയർസി എല്ലാത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഓൺലൈനായി വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തീം ആണ് ഫയർസി ഇതിലൂടെ സൂപ്പർ മാര്ക്കറ്റ് സ്റ്റോർ,ഫാഷൻ സ്റ്റോർ,ഫർണിച്ചർ സ്റ്റോർ,ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ എന്നിവ വളരെ വേഗത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു .

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഓൺലൈൻ ആക്കുവാൻ ഫയർസി തീം സഹായിക്കുന്നു. ഇതൊരു മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റ് കൂടിയാണ്. ഡെമോ കണ്ടു ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയർസി നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം

ഫയർസി ഡെമോ