ബന്ധപ്പെടാം

നെയ്യാർഡാം റോഡ്, കള്ളിക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇമെയിൽ : admin@xool.in
ഫോൺ : +91 9020030068

സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

ഇവെന്റ്സ് ഡെമോ .

അമിഗോ ഡെമോ

അമിഗോ വെബ്സൈറ്റ് ഡെമോ .

അമിഗോ ഇവന്റ് മാനേജ്മന്റ് ,പാർട്ടി ,ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തുന്ന സംരംഭകർക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തീം ആണ് അമിഗോ ഒരു ക്ലാസിക് ഡിസൈൻ ആണ് ഈ തീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നതു .

കൂടാതെ അമിഗോ ഒരു മൊബൈൽ റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഡെമോ കണ്ടു അമിഗോ ഇഷ്ടമായാൽ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അമിഗോ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്   .

ഡെമോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം

അമിഗോ ഡെമോ